Tel. 070-316 91 00

  Fri frakt över 699 kr  (ord. 65 kr)
  Leverans (2-5 dagar)

 

Köp- och leveransvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta. Priser anges inklusive moms. För att se fraktpriset och eventuella faktureringavgifter gå till kassan.

Betalningsalternativ

Klarna

 

Betalning kan ske med Visa eller MasterCard, med faktura (i samarbete med Payson). En administrativ avgift tillkommer för faktura (se nedan).

Administrativa avgifter

Förskottsinbetalning till bankgiro: 0 kr

Visa, MasterCard: 0 kr (admininstreras av Payson)

Faktura: 19 kr (admininstreras av Payson)

 

Kortbetalning och betalning mot faktura 

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Betalning görs mot kortbetalning via Internet. Vi använder Klarna betalsystem (www.klarna.se) för både kort och fakturabetalningar, vilket möjliggör betalning med VISA / MasterCard, Internetbank Föreningssparbanken / Swedbank, Internetbank Handelsbanken, Internetbank SEB, Internetbank Nordea, Innestående medel i Paysons konto. Ditt kortnummer skickas vidare med krypterad kod och valaine.se har inte tillgång till dina kortuppgifter.

Payson är ett registrerat betalningsinstitut under Finansinspektionens tillsyn. 

Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen.

Lilla Garnverkstan reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga oss att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Lilla Garnverkstan lider ekonomisk skada, polisanmäls. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Fraktpriser

Vi tar endast betalt för den faktiska frakt- och embalagekostnaden. För att se fraktpriset för en produkt lägger du den i kundvagnen och går till kassan. Alla våra leveranser är spårbara. Vi har samma fraktpris för alla paket upp till 500 gr, så det lönar sig att beställa flera varor samtidigt.

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 14.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas inom två dagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas senast följande tisdag. I de fall varorna ej finns i lager sker leveransen så snart de kommit in.  Varorna levereras till vår postombud måndag till fredag (alla vardagar).

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Lilla Garnverkstans köpvillkor.

Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från oss antingen per e-post eller telefon.

Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir Lilla Garnverkstans egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Lilla Garnverkstans ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Lilla Garnverkstan bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Kundens rättigheter vid försening

I de fall Lilla Garnverkstan ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning. Detta gäller inte fall då fraktbolaget inte lyckas leverera din order inom beräknad tid. 

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Lilla Garnverkstan, via e-post info@lillagarnverkstan.se eller via www.lillagarnverkstan.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Defekta produkter som returernas till Lilla Garnverkstan bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende.

I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 250:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Lilla Garnverkstan förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig. Lilla Garnverkstan står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods. I alla andra fall står du för fraktkostnad själv.

 

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Lilla Garnverkstan, förslagsvis via e-post:i nfo@lillagarnverkstan.se. Returfrakten bekostas av konsumenten. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta Lilla Garnverkstan via e-post: info@lillagarnverkstan.se och meddela att varan har skickats tillbaka. 

Varan ska skickas tillbaka till följande adress:

Lilla Garnverkstan

Kvarngatan 12

686 30 Sunne. 

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall Lilla Garnverkstan kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

Återbetalning av ordersumma

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Lilla Garnverkstan återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits. 

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Lilla Garnverkstan debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Lilla Garnverkstans kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

Om en vara från Lilla Garnverkstan skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Lilla Garnverkstans kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Lilla Garnverkstan befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter

Lilla Garnverkstan sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Lilla Garnverkstan.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

Övrigt

Lilla Garnverkstan förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Lilla Garnverkstan rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Lilla Garnverkstan skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen